23.8.12

Anders Bom Lindén 1958-201216.7.12

utställningar 2012-13Sep.2013 utställning "Bom in the USA"  på   University of California @ Claire Trevor School of the Arts, Irvine, California 
Se : http://studioart.arts.uci.edu/2013/09/bom-usa.html deltog med konstverk  i utställning Tyfonen i Philipinnerna , på ALKA, Linköping den 7 dec. kl 11-16
ett samarbete med Röda Korset och Ateljéföreningen ALKA, där försäljningsvinsten av konstverken oavkortat går till de drabbade i Philippinerna/participating in the exhibition Tyfonen  at ALKA for supporting the victims in the  Philippines
www.alkakonst.se/
Aug.2013 Anders Bom Lindén och Tamara de Laval 
utställning på Svenskt UppfinnareMuseum
Malmgatan 5, 602 23 Norrköping
                                                  www.svensktuppfinnaremuseum.seMinnesutställning Anders Bom Lindén, pågick under april 2013  på Passagen Lab, innanför Passagen Konsthall i Linköping  samtidigt visade  Lisa Jeannin och Rolf Schuurmans som ställde ut på Passagen, bl.a filmen Enter the Wild där Bom var med som skådespelare. 
Anders BOM Lindén 1958 – 2012 var verksam som konstnär hela sitt liv. Utbildad vid Malmö konsthögskola. Medlem i konstnärsgruppen Meteor och ALKA i Linköping.
http://andersbom.blogspot.com

"Konstnären bor djupt inne i en förtrollad skog. Han målar inifrån sitt skogshjärta. Varje dag går han den vindlande vägen nedför kullen genom ängarna till brevlådan för att hämta sin post. Hans långa ben följer efter. Men på vägen dit får han inspiration till sina målningar. "

se recension  i Corren
http://www.corren.se/kultur/konst/sprakande-egensinnig-konst-6356116-artikel.aspx

Passagen Linköpings Konsthall


 
2012 Galleri Monica Strandberg, Kalmar, vernissage 18 juli , pågår till den 19 augusti , www.gallerimonicastrandberg.se/
Anders Bom Lindén
Danilo Stankovic
Ruth Mari Barlund
Per Ivar Lindekrantz
Katinka Andersson
Markus Eek
Sam Westerholm
Jenny Ahlström
Tamara de Laval


September  2012 , deltar i City Art Link, Alka, Linköping Bom planterade en gran vid Rosenbad 19963.5.12

"The artist lives deep inside an enchanted forest. He paints from within his forest heart. Every day he walks the winding road down the hill and through the meadows to the postbox to look for his post.His long legs fall short. But on the way there he gets inspiration for his paintings. "


17.8.11

Bom


en liten film av Ossian Theselius

11.12.10

5.12.10


3.12.10


broderi

15.9.10

1998  Panora, Klubb Klo, Malmö
2010 Martin Bryder Gallery, Lund
2010 Där drömmar blir verklighet,  Passagen, Linköping

2010 ALKA,Linköping, broderiutställning
2011 Magasinet, Ljungs Slott
2011 Dold Konst vid Göta Kanal
2011 City Art Link, Ideas to Waste, utanför Linköpings Länsmuseum
2012 Galleri Monica Strandberg, Kalmar
2012 City Art Link, Alka, Linköping
2012 Kvartinik 6480, Irvine, California, USAPerformance i Pildammsparken i Malmö


on the road


gjutform till hästhuvud